درباره ما

با تیم ما آشنا شوید!

امیر جدیدی

ایده پرداز

ایلیا عرب

برنامه نویس

علی رحیمی

بنیان گذار

سعید رحیمی

مدیر عامل

هدف های بزرگ!!

موفقیت های بزرگ!!

با ما در رابطه باشید